BLOG

NON STOP

A betegek jogai a romániai törvénykedés alapján

A betegek jogai a romániai törvénykedés alapján (46 törvény, 2003/01/21)

 • A betegeknek jogukban áll a legjobb minőségű egészségügyi ellátáshoz, amellyel a társadalom rendelkezik, összhangban az emberi, pénzügyi és anyagi erőforrásokkal.
 • A betegnek joga van a tisztelethez mint bármely emberi lénynek, megkülönböztetés nélkül.
 • A betegnek joga van a tájékoztatásra a rendelkezésére álló egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban és ezek használatáról.
 • A betegnek jogában áll tájékozódni az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekről és azok szakmai színvonaláról.
 • A beutalt betegnek joga, hogy tájékoztassák a kórházban érvényes szabályokról és a belső rendszabályokról, amit beutalása idején be kell tartson.
 • A betegnek joga , hogy tájékoztatva legyen egészségi állapota felől, a javasolt és az összes lehetséges eljárás és beavatkozás felől, az eljárások és beavatkozások lehetséges kockázatai felől, a kezelés megtagadásának és az orvosi javallatok be nem tartásának a következménye felől, valamint a diagnózisra és prognózisra vonatkozó adatokról.
 • A betegnek jogában áll eldöntenie, hogy tájékoztatást kíván-e kapni abban az esetben is ha a kezelőorvos által nyújtott információk szenvedést okozhatnak.
 • Az információkat tisztelettudóan, érthetően, minél kevesebb szakszó használatával kell a beteggel közölni, abban az esetben ha a beteg nem ismeri a román nyelvet, az információkat saját anyanyelvén vagy a beteg által ismert nyelven kell közölni, vagy szükség esetén más kommunikációs formát fognak használni.
 • A betegnek jogában áll kifejezetten kérni (írásban), hogy ne tájékoztassák egészségügyi állapotáról és megnevezhet egy személyt akit helyette tájékoztassanak.
 • A beteg diagnózisával, kezelésével és betegsége lefolyásával kapcsolatos adatokat csak a beteg írásos beleegyezése után szabad közölni annak rokonaival és barátaival.
 • A betegnek jogában áll írásban kérni és kapni egy másik orvosi véleményt is.
 • A betegnek jogában áll kiutaláskor kérni és kapni egy zárójelentést ami tartalmazza a kórházban történt beavatkozásokat, a leleteket, a diagnózist és a kezelést.
 • A betegnek jogában áll megtagadni vagy megállítani az orvosi beavatkozást, és írásban felelősséget vállalnia döntéséről, az orvosi ellátások vagy beavatkozások megtagadásának vagy megállitásának a következményeiről fel kell világosítani a beteget.
 • Amikor a beteg nem képes kinyílvánítani akaratát, de szükség van  sürgős orvosi beavatkozásra, az egészségügyi  személyzet úgy cselekedhet ahogy azt a beteg korábban kinyílvánította.
 • Abban az esetben ha a betegnek egy sürgős orvosi beavatkozásra van szüksége, a törvényes képviselőnek a beleegyezése már nem szükséges.
 • Ha a törvényes képviselő hozzájárulását kérik, a végső döntésbe be kell vonni a beteget is amennyiben szellemi képessége  ezt lehetővé teszi.
 • Ha az egészségügyi szolgáltatók úgy vélik, hogy egy beavatkozást végre kell hajtani a betegen, de ebbe a törvényes képviselő nem egyezik bele, a végső döntést egy szakemberekből álló bizottság hozza meg.
 • A beteg beleegyezése kötelező bármilyen biológiai minta levételéhez, tárolásához vagy felhasználásához amit a helyes diagnózis és kezelés megállapítása végett  vettek le.
 • A beteg beleegyezése szükséges ha az egészségügyi képzésben résztvevők oktatásában vesz részt vagy pedig tudományos kutatásban. Nem lehet felhasználni tudományos kutatási célokra azon személyek adatait, eredményeit, akik nem képesek kifejezni az akartukat, kivéve ha a törvényes képviselő beleegyezését adja és csak akkor, ha a kutatás a paciens érdekét szolgálja.
 • A beteget tilos fényképezni vagy fimezni az egéségügyi intézményben a beleegyezése nélkül, kivéve abban az esetben, ha a képek a diagnózis vagy a kezelés megállapításához vagy egy orvosi műhiba gyanújának az elkerülésére szolgálnak.
 • Minden adat a beteg állapotáról, a vizsgálatok eredményeiről, a diagnózisról, a prognózisról, a kezelésről és a személyes adatok bizalmasak, még a beteg halála után is.
 • A beteg bizalmas adatai csak az ő beleegyezésével adhatóak ki, vagy ha jogi úton kérik ezt.
 • Abban az esetben ha az adatokra egy akreditált más egéségügyi szolgáltatónak van szüksége akik be vannak vonva a beteg kezelésében a beteg beleegyezése nem kötelező.
 • A betegnek hozzáférése van a saját egészségügyi állapotát érintő
 • Tilos bármilyen beavatkozás a páciens magán vagy családi életébe, kivéve, ha az ilyen beavatkozás pozitívan befolyásolja a diagnózist, a kezelést vagy az ellátást és csak a beteg beleegyezésével.
 • Azok az esetek tekinthetőek kivételeknek, amikor a beteg veszélyt jelent saját maga számára és a közösségre.
 • A nő élethez való joga elsőbbséget élvez abban az esetben ha a terhesség  közvetlen kockázatot vagy pedig életveszélyt jelent számára.
 • A páciensnek jogában áll, diszkrimináció nélkül, a normális szexuális élethez és az egészséges szaporodáshoz szükséges tájékoztatásra, oktatásra és szolgáltatásokra.
 • A nőnek jogában eldönteni , hogy akar vagy nem utódot, kivétel ha a terhesség közvetlen kockázatot vagy életveszélyt jelent az anya számára.
 • A betegnek az egészégügyi szolgáltatásokon keresztül, jogában áll kiválasztani a legbiztonságosabb módszereket amelyek az egészséges szaporodásához szükségesek.
 • Minden betegnek joga van a hatékony és kockázatmentes családtervezési módszerekhez.
 • Abban az esetben ha a szolgáltatók kénytelenek kiválasztani a betegeket egy bizonyos típusú kezelésre, amelyek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, a kiválasztás kizárolag csak orvosi szempontok szerint fog történni.
 • Azok az orvosi szempontok, amelyek alapján a betegek bizonyos típusú kezelésekben részesülnek, a Család és Egészségügyi Minisztérium által vannak meghatározva és nyilvánosságra hozva.
 • A betegen történő orovosi beavatkozások csak akkor hajthatóak végre, ha az intézményben léteznek az ehhez szükséges felszerelések és engedéllyel rendelkező szakemberek . Kivételt csak a sürgősségi esetek jelentenek rendkívüli esetekben.
 • A betegnek joga van a végső ellátáshoz, ahhoz, hogy méltósággal tudjon meghalni.
 • A beteg az egészségügyi ellátás folyamán részesülhet családi, baráti, lelki és anyagi támogatásban. A beteg kérésére és a lehetőségek alapján, az ellátási és kezelési környezetet , a családi környezethez minél hasonlóbban kell kialakítani.
 • A kórházba beutalt beteg jogosult, egy a korházon kívüli, akreditált orvos egészségügyi szolgáltatásaira.
 • Az intézmény egészségügyi és kiszolgáló személyzetének tilos bármilyen módon nyomást gyakorolni a betegre, hogy ezáltal bármilyen juttatásban részesüljenek amelyek nem egyeznek a hivatalos költségtérítéssel.
 • A beteg felajánlhat az intézménynek és alkalmazottainak, ahol gondozva volt, kiegészítő juttatásokat vagy adományokat, de csak a törvényes kereteken belül.
 • A betegnek joga van a folyamatos egészségügyi ellátáshoz állapota javulásáig, illetve gyógyulásáig.
 • Az egészségügyi ellátás folyamatosságát a különböző köz- és magán egészségügyi intézmények összehangolt tevékenysége biztosítja, a kórház és szakrendelők, az általános orvosi rendelők, az orvosok, nővérek és más szakemberek révén. A kiutalás után a betegeknek jogukban áll igényben venni a rendelkezésre álló közösségi szolgáltatásokat.
 • A betegnek jogában áll részesülnie sürgősségi orvosi ellátásban, sürgősségi fogászati ellátásba és gyógyszerészeti szolgáltatásokban, folytonos program szerint.