BLOG

NON STOP

Conditii Internare

ACTE NECESARE PENTRU INTERNAREA ÎN SPITAL

ACTE NECESARE PENTRU INTERNAREA ÎN SPITAL

 • Bilet de trimitere/internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
 • Buletin sau cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Cardul de sanatate
 • Dovada calităţii de asigurat:
 • Angajaţi:

– adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările de sănătate;

 • Pensionari:

– cuponul de pensie din luna curentă sau cea precedentă (original sau xerocopie);

 • Şomeri:

– adeverinţă sau xerocopie după carnetul de şomaj;

 • Coasiguraţi ( soţ, soţie părinţi):

–  adeverinţă de coasigurat;

–  xerocopie după certificatul de căsătorie;

– declaraţie pe proprie răspundere că se află în întreţinere;

– declaraţie pe proprie răspundere din partea celui care îl întreţine pe coasigurat;

 • Persoane fără venit şi fără calitate de coasigurat:

–  chitanţă de la Casa de Asigurări de Sănătate privind plata asigurării medicale;

 • Copii sub 18 ani

–  xerocopie după certificatul de naştere (pentru copii sub 14 ani) sau după buletinul (cartea) de identitate;

– adeverinţă de la şcoală / facultate;

– pentru studenţi între 18 – 26 de ani adeverinţă de la locul de muncă dacă lucrează;

– dovadă de coasigurat;

 • Persoane cu handicap:

– xerocopie după certificatul de persoană cu handicap;

 • Persoane aflate în concediu de îngrijire a copilului până la 2 ani:

– xerocopie după decizia ASCO de persoană aflată în concediu de îngrijire a copilului până la 2 ani;

 • Persoane care beneficiază de ajutor social;

–  adeverinţă de la primărie

 • Cetăţenii străini:

– cardul european de asigurări sociale de sănătate

MANAGER

 1. CRĂIUȚ DORU

Deoarece Clinica Euclid nu este spital COVID, la internare, pacienta trebuie sa prezinte un test RT-PCR Covid negativ, facut cu cel mult 48 de ore inainte de internare. In cazul de urgenta medicala, se impune testul rapid antigen COVID.