BLOG

NON STOP

Informatii privind externarea

În functie de evoluția bolii pacientei, medicul curant va stabili data externării, care va fi comunicată pacientei sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înainte sau cel târziu în dimineaţa zilei externării.

Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală în două exemplare; un exemplar se ataşează la Foaia de observaţie, iar celălalt se înmânează pacientei / aparţinătorului. Aceştia din urmă vor transmite Scrisoarea medicală Medicului de Familie.

Medicul curant va consemna în Biletul de externare şi în Scrisoarea medicală următoarele:

 • diagnosticul de externare;
 • starea pacientei la externare;
 • tratamentul medical pe care pacienta trebuie să îl urmeze;
 • indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;
 • data următorului control medical.

Tipuri de documente care se eliberează pacientei la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicală;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Adeverinţă medicală (după caz);
 • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
 • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.

În cazul externării pacientei la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientei minore, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în Foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientei, iar aceasta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

URMĂRIREA PENTRU O PERIOADĂ DE TIMP, ÎN CONDIŢII AMBULATORII, A PACIENŢELOR EXTERNAŢE:

 • Pacienta diagnosticată cu o afecţiune cronică este înregistrată în Registrul de internări.
 • Se eliberează Biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
 • Se va elibera Scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientei în Registrul de boli cronice şi monitorizarea acesteia.
 • Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.
 • Pacienta va primi informaţii scrise despre:
 • afecţiunea de care suferă,
 • planul de tratament,
 • posibile complicaţii,
 • regimul igieno-dietetic,
 • obligativitatea respectării indicațiilor de tratament şi regim,
 • prezentarea de urgenţă la medic (de familie / spital) la orice semn de agravare a bolii.
 • Pacienta va primi, de asemnea, informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:
 • ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului,
 • ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic,
 • respectarea planului terapeutic şi de viaţă.