BLOG

NON STOP

Termeni și condiții consultații online

Informații generale

 1. Consultațiile și controalele online, denumite în continuare “Consultații online”, se referă la orice formă de interacțiune între pacient și medic, folosind orice metode de comunicare și /sau schimb de informații medicale sau non-medicale, altele decât întâlnirea fizică dintre cele două părți.
 2. Pacientul înțelege și acceptă că în absența unei reglementări legale, acest serviciu, reprezintă o opinie medicală asumată integral de medicul specialist, dar nu și o consultație medicală astfel cum această este prevăzută și reglementată de legislația aferentă sistemului de sănătate. Orice document eliberat în urma consultațiilor online se supune acestor condiții.
 3. Pacientul înțelege și acceptă că acest tip de serviciu poate avea anumite limitări ale actului medical datorate lipsei interacțiunii fizice între cele două părți.
 4. Serviciile clinicii noastre se adresează doar persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

 

Programarea și plata

 1. Programările se vor face pe website pe pagina: https://euclidhospital.ro/programare-euclid-hospital-oradea, pentru fiecare medic cu alegerea datei și orei în calendar.
 2. Pacientul înțelege și acceptă că acesta nu este un serviciu gratuit și acceptă să achite serviciul înainte de efectuarea lui, printr-un un link de plată emis prin intermediul platformei Netopia la momentul finalizării programării.
 3. Pacientul înțelege și acceptă că fără efectuarea plății programarea nu se va înregistra..
 4. Pacientul înțelege și acceptă că Spitalul Euclid nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care solicitarea de plată nu a fost primită din motive ce nu țin de Spitalul Euclid.
 5. Pacientul înțelege și acceptă că trebuie să anunțe dacă nu mai poate să onoreze programarea pe care a făcut-o cu cel mult 24 de ore înainte ca programarea să aibă loc.
 6. Pacientul înțelege și acceptă că în situația în care nu anulează sau reprogramează programarea în termenul menționat mai sus întreagă sumă achitată va fi reținută de Spitalul Euclid.
 7. Programările care au loc în mai puțîn de 24 de ore de la momentul înregistrării nu pot fi anulate, ci doar reprogramate, iar sumele de bani achitate nu pot fi returnate (excepție fac situațiile de caz fortuit sau de forță majoră). Pacienții care nu au anulat sau reprogramat o programare conform termenilor de mai sus au dreptul la o sigură reprogramare.

 

Consultația online

 1. Consultațiile online se vor desfășura prin intermediul platformei Zoom.
 2. Pacientul își asumă rasponsabilitatea de a avea infrastructură necesară desfășurării consultațiilor online:
  • laptop cu cameră web și microfon, sau un PC cu webcam și microfon ,sau un telefon inteligent,
  • acces la internet,
  • acces la adresa de e-mail,
  • toate acestea trebuie să fie pregătite la data și ora stabilite pentru consultație. În caz contrar, programarea va fi considerată că anulată prin neanunțare.
 1. Pacientul înțelege și acceptă că Spitalul Euclid nu își asumă răspunderea pentru securitatea mijloacelor de transfer de date sau de comunicație.
 2. Pacientul înțelege și acceptă că pot există cazuri în care din motive tehnice, care nu țîn de niciuna dintre părți, nu se va putea desfășura consultația/ controlul online deloc sau în condiții de proastă calitate (conexiunea de internet, pană de curent etc.), situație în care va primi contravaloarea consultației înapoi sau se va reprograma.
 3. Pacientul înțelege și acceptă că dacă nu va fi prezent la data și ora la care a fost programată consultația / controlul și/sau nu acceptă conexiunea video pentru mai mult de 15 minute de la momentul programat, programarea se anulează și suma plătită nu va fi restituită.